Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2017 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

Tên / Số / ký hiệu Số 01 /BC-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

 Báo cáo hoạt động Công tác công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.pdf

Nghị quyết Hội nghị Ban lần thứ 11 Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn (Khóa XV).pdf

Ngày ban hành 09/01/2018
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống