Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II

Tên / Số / ký hiệu 240/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ I.pdf

CV số 745/SKHCN-QLCN. Về việc Hưởng ứng tham gia cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II. 1114.pdf

Ngày ban hành 30/ 11/2017
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống