Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2018

Tên / Số / ký hiệu Số: 02/HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

HƯƠNG DAN NHIEM VU TT CONG TAC NU CONG 2018 -LĐLĐ Tinh.doc

Bieu so lieu Kèm Huong dan NVTT cong tac NC-2018.doc


Ngày ban hành 23/01/2018
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống