Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2018

Tên / Số / ký hiệu Số: 02/HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

HƯƠNG DAN NHIEM VU TT CONG TAC NU CONG 2018 -LĐLĐ Tinh.doc

Bieu so lieu Kèm Huong dan NVTT cong tac NC-2018.doc


Ngày ban hành 23/01/2018
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống