Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

Tên / Số / ký hiệu 14 /KH-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Ke hoach 14-LĐLĐ Thuc hien NQHN Lan thu VI BCH TW Đang khóa .XII ve CT Dan so trong tình hình mới.pdf 


Ngày ban hành 12/4/2018
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống