Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018

Tên / Số / ký hiệu 87/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn triển khai  công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.doc

Ngày ban hành 20/4/2018
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống