Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018

Tên / Số / ký hiệu 87/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn triển khai  công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.doc

Ngày ban hành 20/4/2018
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống