Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

LĐLĐ tỉnh
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
42 /LĐLĐ 22/3/2017

CV số 42- LĐLĐ.Tuyen truyen ket qua DHPN toan quoc lan XII.doc

Đề cương tuyen truyen KQ ĐHPN toan quoc lần XII.doc

43/LĐLĐ 22/3/2017

CV. Sô 43. Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV và lựa chọn đề nghị khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo năm 2017 .doc

Các Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi: 

18 KH Cuoc thi.doc

19 KH Hoi thi.doc

27 Quyet dinh The le Hoi thi.doc

28 Quyet dinh the le Cuoc thi.doc

03 /HD-LĐLĐ 14/2/2017

Hướng dẫn kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3, Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20.10 năm 2017.doc

34 /LĐLĐ 28/2/2017

CVsố 34/ LĐLĐ. Ủng hộ  "Mái ấm công đoàn" năm 2017.doc

02 /HD-LĐLĐ 02/02/2017

Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2017.doc

Tải về file đính kèm:
01 /HD-LĐLĐ 17/1/2017

Huong dan nhiem vu trong tam Công tác Nữ công 2017.doc

01/ /LĐLĐ 4/1/2017

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2017.doc

25 /KH-LĐLĐ 28/ 7/2016

Kế hoạch kỷ niêm 70 năm thành lập Công đoàn Lạng Sơn.doc

Đề cuong tuyen truyen KN 70 CDLS.doc

93 /LĐLĐ 17/5 /2016

Hướng dẫn sơ kết 6 tháng đầu năm 2016.doc

Mau bieu 6 thang dau nam 2016.doc

84/CV-LĐLĐ 11/ 5/ 2016

Công văn Hướng dẫn lựa chọn và đề nghị khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo năm

 2016.doc

87/PĐTĐ-LĐLĐ 11/5/ 2016

Phát động Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh lạng Sơn  (04/11/1831 - 04/11/2016) .doc

73 /LĐLĐ 20/4/2016

Công văn: số 73/ LĐLĐ Về việc Báo cáo tình hình bữa ăn ca của Người lao động  và thực hiện mức lương tối thiểu vùng 2016.doc

12 /KH-LĐLĐ 08/4/2016

Kế hoạch Tháng Công nhân 2016.doc

05/HD-LĐLĐ 28/3/2016

Huong dan Hoat dong VSTBPN, công tác gia đình, Tháng hành đọng vì trẻ em và các ngày kỷ niệm về dân số năm 2016  .doc

02CTr/ LĐLĐ-HLHPN 04/02 /2016

Tải về file đính kèm:Chương trình phối hợp Hoi LHPN năm 2016.doc

03 /KH-LĐLĐ 17/02/2016

Kế hoạch phân công đi cán bộ đi cơ sở 2016.doc

01 /CTr-BTV 03/02/2016

Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 2016 .doc  

02/HD-LĐLĐ 21/01/2016

Hướng dân công tác Nữ công năm 2016.doc

20/ HD-LĐLĐ 03/11/2015

HƯỚNG DẪN ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO:Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lạng Sơn trong nửa nhiệm kỳ (2013 - 2018)

38 / KH-LĐLĐ 03 /11/2015

Kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

Tải về file đính kèm:
Trang 1 / 2