Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2017"

Tên / Số / ký hiệu 01/ /LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2017.doc

Ngày ban hành 4/1/2017
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống