Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2017

Tên / Số / ký hiệu 01 /HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Huong dan nhiem vu trong tam Công tác Nữ công 2017.doc

Ngày ban hành 17/1/2017
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống