Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Tên / Số / ký hiệu 02 /HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2017.doc

Ngày ban hành 02/02/2017
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống
Tải về file đính kèm: