Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 trong nữ CNVCLĐ

Tên / Số / ký hiệu 03 /HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3, Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20.10 năm 2017.doc

Ngày ban hành 14/2/2017
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống