Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Thứ sáu, 03 Tháng 7 2015 14:27

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO LĐLĐ TỈNH

      (Từ ngày    tháng 4 đến ngày      tháng 4 năm 2015)

 

 

Thời gian

 

Nội dung  công việc

 

Địa điểm

 

Phân công

 

Ghi chú

 

 

Thứ hai

/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ ba
/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều