Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 03 Tháng 7 2015 14:27

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO LĐLĐ TỈNH

      (Từ ngày    tháng 4 đến ngày      tháng 4 năm 2015)

 

 

Thời gian

 

Nội dung  công việc

 

Địa điểm

 

Phân công

 

Ghi chú

 

 

Thứ hai

/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ ba
/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều