Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
27/HD-LĐLĐ 27/4/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

612/LĐLĐ 27/4/2020

Về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi ảnh  “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020”

604/LĐLĐ 15/4/2020

Về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

105/KH-LĐLĐ 10/4/2020

Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020)

583/LĐLĐ 26/3/2020

Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020)

515/LĐLĐ 20/12/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019)

463/LĐLĐ 10/10/2019

Về tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950-17/10/2019)

460/LĐLĐ 08/10/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)

15/HD-LĐLĐ 04/10/2019

Hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

71/KH-LĐLĐ 03/10/2019

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ IX  và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

411/LĐLĐ 06/8/2019

Tuyên truyền kỷ niệm 109 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2019) và tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai

402 /LĐLĐ 24/7/2019

Về tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV

02/QĐ-LĐLĐ 06/6/2019

Thể lệ Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động Lạng Sơn" trên mạng xã hội Facebook

347/LĐLĐ 22/5/2019
59/KH-LĐLĐ 23/5/2019

Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động Lạng Sơn" trên mạng xã hội Facebook

08/HD-LĐLĐ 24/01/2019

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tquốc (17/02/1979 - 17/02/2019)

V/v tuyên truyền kỷ niện 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Trang 1 / 5