Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
105/LĐLĐ 17/10/2018

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

17/KH-LĐLĐ 04/10/2018

Kế hoạch phân công cán bộ đi cơ sở năm 2018-2019

198/SĐ 27/9/2018

Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

87/LĐLĐ 20/9/2018

Tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp Đại hội Công đoàn Việt Nam.pdf

84/LĐLĐ 20/9/2018

Tuyên truyền Cuộc thi viết "Những tấm gương điểm hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" .pdf

Số: 201/LĐLĐ 22 /8/2018

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018.doc

193/LĐLĐ 14/8/2018

Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 1.pdf  

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần tứ XII 

Đề cương tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023. pdf

1621/HD-TLĐ 09/8/2018

 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội facebook.pdf

37 /KH-LĐLĐ 14/ 8 /2018

Kê hoach thực hiện NQ số 20-NQTW ngày 25102018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.doc

1042/CTHĐ-TLĐ TLDD/5/2018

Chương trình  hành động số 1042CTHĐ-TLĐ ngày 3052018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch thực hiện của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyế.pdf

50-KH/TU 26/01/2018

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.pdf

1450/TLĐ 20/7/2018

CV.1450 TLĐ Tổ chưc đot cao điểm tuyên truyền các hoạt động nôi bạt của CĐVN.pdf

Thư chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn.pdf

87/LĐLĐ 20/4/2018

Hướng dẫn triển khai  công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.doc

16/KH-LĐLĐ 16/4/2018

Kế hoạch số 16- LĐLĐ tinh. Thực hiện Chỉ thị số 21.doc

Chỉ thị số 21 - 2018 gui kem KH 16-LDLD tinh.doc

14 /KH-LĐLĐ 12/4/2018

Ke hoach 14-LĐLĐ Thuc hien NQHN Lan thu VI BCH TW Đang khóa .XII ve CT Dan so trong tình hình mới.pdf 


Số: 02/HD-LĐLĐ 23/01/2018

HƯƠNG DAN NHIEM VU TT CONG TAC NU CONG 2018 -LĐLĐ Tinh.doc

Bieu so lieu Kèm Huong dan NVTT cong tac NC-2018.doc


240/LĐLĐ 30/ 11/2017

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ I.pdf

CV số 745/SKHCN-QLCN. Về việc Hưởng ứng tham gia cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II. 1114.pdf

Số 01 /BC-LĐLĐ 09/01/2018

 Báo cáo hoạt động Công tác công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.pdf

Nghị quyết Hội nghị Ban lần thứ 11 Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn (Khóa XV).pdf

216/CV-LĐLĐ 03/11/2017

Rà soát, thống kê đoàn viên, con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.doc

Trang 1 / 4