Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 02:49

BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH LẠNG SƠN KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ 2018- 2023

 

TT

Họ và tên

Chức danh

1

Lý Đức Thanh

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2

Bế Thị Hòa

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

3

Trần Quốc Vương

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức

4

Lương Chí Công

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

5

Hoàng Thị Oanh

Trưởng Ban Tổ chức- Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

6

Hà Văn Hải

Phó Trưởng Ban Tổ chức- Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

7

Hoàng Văn Liệu

Chánh Văn phòng - Tài chính LĐLĐ tỉnh

8

Nguyễn Bá Khoa

Nguyên Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lạng Sơn

9

Vũ Thị Vân Nga

Phó Chánh Văn phòng - Tài chính LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

10

Hà Văn Huân

Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lộc

11

Hà Thị Thúy Hằng

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn

12

Hoàng Thị Cúc

Trưởng ban Tuyên giáo- Nữ công LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

13

Hoàng Ngọc Thúy

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đình Lập

14

Nguyễn Viết Tiến

Nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện Tràng Định

15

Nông Văn Vỵ

Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Quan

16

Hoàng Thị Dung

Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lãng

17

Hoàng Đức Bình

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chi Lăng

18

Trần Thị Thủy

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Sơn

19

Hoàng Thị Bích Hà

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hữu Lũng

20

Hoàng Thị Vân Phương

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Gia

21

Lê Văn Ý

Trưởng Ban CSPL và QHLĐ, LĐLĐ tỉnh

22

Hoàng Văn Vận

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lộc Bình

23

Phạm Thị Nhàn

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế

24

Trương Thị Hảo

Phó Chủ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn

25

Lương Thị Hồng Nga

Trưởng phòng Chính sách cán bộ, Chủ tịch CĐCS Ban Tổ chức Tỉnh Ủy

26

Đinh Thị Anh Thư

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch CĐCS Tỉnh đoàn Lạng Sơn

27

Đỗ Đức Thịnh

 Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Sở tài chính tỉnh Lạng Sơn

28

Nông Thị Phương Thảo

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng sơn

29

Dương Minh Tuệ

Phó Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

30

Đàm Văn Chính

Phó Giám đốc sở Lao động-Thương binh và Xã Hội tỉnh Lạng Sơn

31

Nguyễn Chiến Thắng

Phó Cục trưởng, Chủ tịch CĐCS Cục thuế tỉnh Lạng Sơn

32

Vương Thị Tiên

Phó Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

33

Phương Mạnh Hào

Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn

34

Phạm Thị Phúc

Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Lạng Sơn