Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 13 Tháng 9 2023 17:49

BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH LẠNG SƠN KHOÁ XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

 

TT

Họ và tên

Chức danh


1

Bế Thị Hòa

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh


2

Trần Quốc Vương

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh


3

Lương Chí Công

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức

4

Hoàng Thị Oanh

Trưởng Ban Tổ chức- Kiểm tra LĐLĐ tỉnh


5

Hà Văn Hải

Trưởng Ban CSPL và QHLĐ LĐLĐ tỉnh


6

Hoàng Thị Cúc

Chánh Văn phòng- Tài chính LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn


7

Hoàng Ngọc Thúy

Trưởng Ban Tuyên giáo- Nữ công, LĐLĐ tỉnh


8

Hoàng Thái Lâm

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lạng Sơn


9

Hà Văn Huân

Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lộc


10

Hà Thị Thúy Hằng

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn


11

Vũ Thị Vân Nga

Phó Chánh Văn phòng - Tài chính LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn


12

Lê Văn Ý

Phó Trưởng Ban CSPL và QHLĐ LĐLĐ tỉnh


13

Nông Thị Hồng Thắm

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tràng Định


14

Liễu Văn Hoàng

Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Quan


15

Phạm Văn Thắng

Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lãng


16

Hoàng Đức Bình

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chi Lăng


17

Trần Thị Thủy

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Sơn


18

Hoàng Thị Bích Hà

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hữu Lũng


19

Hoàng Văn Thịnh

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Gia


20

Trịnh Thu Trường

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lộc Bình


21

Phạm Thị Nhàn

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế


22

Dương Mai Khoa

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh


23

Trương Thị Hảo

Phó Chủ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn


24

Dương Hoàng Liên Hương

PhóTrưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy


25

Bùi Minh Bằng

 Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh


26

Đỗ Đức Thịnh

 Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

27

Nông Văn Hoan

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng sơn


28

Dương Minh Tuệ

Phó Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

29

Đàm Văn Chính

Phó Giám đốc sở Lao động-Thương binh và Xã Hội tỉnh Lạng Sơn

30

Trần Tuấn Khanh

Chủ tịch Công đoàn, Công ty Điện lực Lạng Sơn