Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 09:49

Danh sách Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn khóa XV (Nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm 35 Ủy viên với các chức danh sau:


TT

Họ và Tên

Chức danh

1

Lô Tiến Sơn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2

Trần Thị Kim Anh

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

3

Trần Quốc Vương

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức

4

Bế Thị Hoà

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, kiêm Trưởng ban CS-PL

5

Hoàng Văn Cường

Trưởng Ban Tổ chức

6

Hà Văn Hải

Chủ nhiệm UBKT

7

Hoàng Văn Liệu

Chánh văn phòng

8

Nguyễn Bá Khoa

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lạng Sơn

9

Dương Xuân Văn

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Sơn

10

Nguyễn Hữu Ái

Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

11

Lê Thị Kim Hoa

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn

12

Hoàng Thị Hà

Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

13

Vũ Thị Vân Nga

Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

14

Hứa Long Giang

Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lãng

15

Văn Hoài Hương

Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lộc

16

Hoàng Tiến Hùng

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Quan

17

Nông Thu Huyền

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tràng Định

18

Phùng Văn Nghĩa

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chi Lăng

19

Ngô Xuân Phình

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hữu Lũng

20

Hoàng Thị Vân Phương

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Gia

21

Hoàng Văn Vận

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lộc Bình

22

Lê Văn Ý

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đình Lập

23

Lương Chí Công

Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải

24

Phạm Thị Nhàn

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế

25

Hoàng Kim Vân

 Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương

26

Giáp Thị Bắc

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn

27

Hoàng Thành Lập

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

28

Nguyễn Tuấn Nam

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn

29

Ngô Mai Hương

Phó Giám đốc sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

30

Trương Thị Hợp

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh

31

Lê Công Mai

Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lạng Sơn

32

Dương Thị Thuý Nga

Phó Giám đốc Công ty than Na Dương

33

Nguyễn Phúc Hà

Phó Giám đốc sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

34

Vi Thị Oanh

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lạng Sơn

35

Nguyễn Văn Quyết

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn