Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 13 Tháng 9 2023 05:42

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: số 8 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng sơn

Điện thoại: 0205.3810 230; Fax: 0205 810576

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://liendoanlaodong.gov.vn              Facebook: Công đoàn Lạng Sơn

           I. LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Bế Thị Hoà

2. Đ/c Trần Quốc Vương

3. Đ/c Lương Chí Công

Chủ tịch

Phó Chủ tịch Thường trực

Phó Chủ tịch

 

        II. CÁC BAN CHUYÊN ĐỀ

 

* VĂN PHÒNG – TÀI CHÍNH

Điện thoại  (0205) 3810 962; 3810 975

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

        1. Đ/c Hoàng Thị Cúc

        2. Đ/c Vũ Thị Vân Nga

        3. Đ/c Hứa Đức Việt

Chánh Văn phòng- Tài chính

Phó Chánh Văn phòng- Tài chính

Phó Chánh Văn phòng- Tài chính

 

 

 

* BAN TỔ CHỨC- KIỂM TRA

Điện thoại: 3 810 812; 3810814

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         1. Đ/c Hoàng Thị Oanh

         2. Đ/c Hà Mạnh Đức

Trưởng ban

Phó Chủ nhiệm UBKT

 

 

 

* BAN TUYÊN GIÁO- NỮ CÔNG

Điện thoại  0205. 3 810 0833810 811

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

        1. Đ/c Hoàng Ngọc Thúy

        2. Đ/c Tô Thị Ái

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

 

* BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Điện thoại 0205. 3810 813

Email: bancspl.qhldls@gmail.com

 

        1. Đ/c Hà Văn Hải

        2. Đ/c Lê Văn Ý

Trưởng ban

Phó Trưởng ban