Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 01:42

Liên đoàn Lao động tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: số 8 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng sơn

Điện thoại: 0205.3810 230; Fax: 0205 810576

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://liendoanlaodong.gov.vn              Facebook: Công đoàn Lạng Sơn

           I. LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Lý Đức Thanh

2. Đ/c Bế Thị Hoà

3. Đ/c Trần Quốc Vương

4. Đ/c Lương Chí Công

Chủ tịch

Phó Chủ tịch Thường trực

Phó Chủ tịch

Phó Chủ tịch

 

        II.CÁC BAN CHUYÊN ĐỀ

 

* VĂN PHÒNG – TÀI CHÍNH

Điện thoại  (0205) 3810 962; 3810 975

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

        1. Đ/c Hoàng Văn Liệu

        2. Đ/c Vũ Thị Vân Nga

Chánh Văn phòng- Tài chính

Phó Chánh Văn phòng- Tài chính

 

 

 

* BAN TỔ CHỨC- KIỂM TRA

Điện thoại: 3 810 812; 3810814

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         1. Đ/c Hoàng Thị Oanh

         2. Đ/c Hà Văn Hải

         3. Đ/c Hà Mạnh Đức

Trưởng ban

Phó Trưởng ban, Chủ nhiệm UBKT

Phó Chủ nhiệm UBKT

 

 

 

* BAN TUYÊN GIÁO- NỮ CÔNG

Điện thoại  0205. 3 810 0833810 811

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

        1. Đ/c Hoàng Thị Cúc

        2. Đ/c Tô Thị Ái

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

 

* BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Điện thoại 0205. 3810 813

Email: bancspl.qhldls@gmail.com

 

        1. Đ/c Lê Văn Ý

        2. Đ/c Hứa Đức Việt

Trưởng ban

Phó Trưởng ban