Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 08:42

Liên đoàn Lao động tỉnh

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN

ĐỊA CHỈ: SỐ 4, ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG CHI LĂNG, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

ĐIỆN THOẠI: 0205.3810 230; FAX 0205 810576

EMAILThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WEBSITE: http://liendoanlaodong.gov.vn

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Lý Đức Thanh

Chủ tịch

Bế Thị Hoà

Phó Chủ tịch Th­ường trực

Trần Quốc V­ương

Phó Chủ tịch

Lương Chí Công

Phó Chủ tịch

Văn phòng

Điện thoại  0205.3810 962;  0205.3810 230

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàng Văn Liệu

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Đỗ Thị Gấm

Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Ban Tổ chức

Điện thoại  3 810 812

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàng Thị Oanh

Trưởng Ban Tổ chức

Hà Mạnh Đức

Phó trưởng Ban Tổ chức

Ban Tuyên giáo

 Điện thoại  0205. 3810 811;  0205. 3 810 083

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lương Chí Công

Trưởng Ban Tuyên giáo

Ban Nữ công 

Điện thoại  0205. 3810 811

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàng Thị Cúc

Trưởng Ban Nữ công

Ban  Chính sách – Pháp luật

Điện thoại 0205. 3810 813

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàng Ngọc Thúy

Trưởng Ban  Chính sách – Pháp luật

Ủy Ban Kiểm tra

Điện thoại 0205. 3 810 814

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà Văn Hải

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra

Hà Mạnh Đức

Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra

Ban Tài Chính

Điện thoại  0205. 3 810 975

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vũ Thị Vân Nga

Trưởng Ban Tài chính

Liễu Thị Thúy

Phó Trưởng Ban Tài chính