Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ sáu, 27 Tháng 3 2015 08:42

Liên đoàn Lao động tỉnh

 

Họ và tên

Chức vụ

Lô Tiến Sơn

Chủ tịch

Trần Thị Kim Anh

Phó Chủ tịch Th­ường trực

Trần Quốc V­ương

Phó Chủ tịch

Bế Thị Hoà

Phó Chủ tịch

Văn phòng

Điện thoại  3 810 962;   3 810 230

Hoàng Văn Liệu

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Ban Tổ chức

Điện thoại  3 810 812

Hoàng Văn Cường

Trưởng Ban Tổ chức

Hoàng Thị Oanh

Phó trưởng Ban Tổ chức

Ban Tuyên giáo và Nữ công

 Điện thoại  3810 811;   3 810 083

Hoàng Thị Hà

Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công

Phạm Ngọc Lệ

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công

Ban  Chính sách – Pháp luật

Điện thoại 3810 813

Phạm Thanh Chương

Phó trưởng Ban  Chính sách – Pháp luật

Ủy Ban Kiểm tra

Điện thoại 3 810 814

Hà Văn Hải

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra

Hoàng Xuân Khoa

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra

Ban Tài Chính

Điện thoại 3 810 975

Vũ Thị Vân Nga

Trưởng Ban Tài chính

Liễu Thị Thúy

Phó Trưởng Ban Tài chính