Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba, 12 Tháng 9 2023 15:59

Liên đoàn lao động Huyện, Thành Phố

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Liên đoàn Lao động Thành phố

Điện thoại: 0205. 3 875 507       

Hoàng Thái Lâm

Chủ tịch

Hoàng Mạnh Hải

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc

Điện thoại: 3 861 272

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà Văn Huân

Chủ tịch

Hà Thị Hồng Vân

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Lộc Bình

Điện thoại: 3 840 379

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trịnh Thu Trường

Chủ tịch

Ma Thị Sự

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Đình Lập

Điện thoại: 3 846 440      

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thu Hương

Mã Thị Hiển

Chủ tịch

Phó Chủ tịch


Liên đoàn Lao động huyện Văn Quan

Điện thoại: 3 830 191

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liễu Văn Hoàng

 Đỗ Thị Gấm

Chủ tịch

 Phó chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Văn Lãng

Điện thoại: 3 880 007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Văn Thắng

Luân Văn Tuân

Chủ tịch

Phó Chủ tịch 

Liên đoàn Lao động huyện Tràng Định

Điện thoại: 3 885 037    

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Nông Thị Hồng Thắm

Chủ tịch

 

Liên đoàn Lao động huyện Chi Lăng

Điện thoại: 3 820 165

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàng Đức Bình  Chủ tịch 

Hoàng Xuân Hải

Phó Chủ tịch 

Liên đoàn Lao động huyện Hữu Lũng

Điện thoại: 3 825 542

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàng Thị Bích Hà

Chủ tịch

Trần Tuấn Hiệp

 Phó Chủ tịch
   

Liên đoàn Lao động huyện Bình Gia

Điện thoại: 3 834 191

Email: 

Hoàng Văn Thịnh

Chủ tịch

Đỗ Kim Thuyên Phó chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Bắc Sơn

Điện thoại: 3 837 482    

Email:  

Trần Thị Thủy

Chủ tịch

Hứa Thanh Đạt

Phó Chủ tịch