Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 07:45

Danh sách Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn khóa XVI (Nhiệm kỳ 2018 -2023) gồm 11 ủy viên, với các chức danh sau

 

TT

Họ và Tên

Chức danh

1

Lý Đức Thanh

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

2

Bế Thị Hòa

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

3

Trần Quốc Vương

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức

4

Lương Chí Công

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

5

Hoàng Thị Oanh

Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

6

Hà Văn Hải

Phó Trưởng Ban Tổ chức- Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

7

Hoàng Văn Liệu

Chánh Văn phòng- Tài chính LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

8

Nguyễn Bá Khoa

Nguyên Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lạng Sơn

9

Vũ Thị Vân Nga

Phó Chánh Văn phòng- Tài chính LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

10

Hà Văn Huân 

Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lộc

11

Hà Thị Thúy Hằng

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn