Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 11:45

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

DC BẾ THỊ HOÀ

1. Đồng chí Bế Thị Hòa - Chủ tịch

DC Vương

2. Đồng chí Trần Quốc Vương - Phó Chủ tịch Thường trực

ĐC Công áo CĐ

3. Đồng chí Lương Chí Công - Phó Chủ tịch

Hoàng Thị Cúc - CVPTC LĐLĐ tỉnh

4. Đồng chí Hoàng Thị Cúc - Chánh Văn phòng - Tài chính

Hà Văn Hải - UBKT LĐLĐ tỉnh

5. Đồng chí Hà Văn Hải - Trưởng Ban CSPL và QHLĐ

DC OANH

6. Đồng chí Hoàng Thị Oanh - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra

Hoàng Ngọc Thuý áo dài - LĐLĐ huyện Đình Lập

7. Đồng chí Hoàng Ngọc Thúy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công

HÀ VĂN HUÂN CAO LỘC

8. Đồng chí Hà Văn Huân - Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lộc

Hoàng Thái Lâm - LĐLĐ Thành Phố

9. Đồng chí Hoàng Thái Lâm - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lạng Sơn

Hà Thuý Hằng CĐN Giáo dục

10. Đồng chí Hà Thị Thúy Hằng - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh