Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ ba, 10 Tháng 12 2013 14:45

Danh sách Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn khóa XV (Nhiệm kỳ 2013 -2018)

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm 11 Ủy viên với các chức danh sau:


TT

Họ và Tên

Chức danh

1

Lô Tiến Sơn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2

Trần Thị Kim Anh

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

3

Trần Quốc Vương

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức

4

Bế Thị Hoà

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, kiêm Trưởng ban CS-PL

5

Hoàng Văn Cường

Trưởng Ban Tổ chức

6

Hà Văn Hải

Chủ nhiệm UBKT

7

Hoàng Văn Liệu

Chánh văn phòng

8

Nguyễn Bá Khoa

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lạng Sơn

9

Dương Xuân Văn

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Sơn

10

Nguyễn Hữu Ái

Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

11

Lê Thị Kim Hoa

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn