Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Chuyên đề Công đoàn

   Xuất phát từ yêu cầu đổi mới tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn và yêu cầu thực tiễn đặt ra; cần phải sắp xếp lại Công đoàn ngành cho phù hợp. Ngày 12/5/2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ về sắp xếp lại Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn giáo dục cấp huyện. Theo đó Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Đề án số 12/ĐA-LĐLĐ, ngày 23/5/2017 về giải thể Công đoàn Giáo dục cấp huyện, Sắp xếp lại Công đoàn ngành trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; Ban hành Công văn số 140/LĐLĐ, ngày 10/7/2017 về việc giải thể công đoàn giáo dục cấp huyện, sắp xếp lại công đoàn ngành. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo 11 Liên đoàn Lao động huyện, thành phố tổ chức Chuyển giao các công đoàn cơ sở trường học về trực thuộc sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ huyện, thành phố. Đồng thời quyết định giải thể chấm dứt các hoạt động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Công đoàn giáo dục huyện, thành phố. Điều động số cán bộ Công đoàn chuyên trách của Công đoàn giáo dục cấp huyện, thành phố về làm việc tại cơ quan LĐLĐ huyện, thành phố. Trường hợp cán bộ công đoàn chuyên trách có nguyện vọng khác, như chuyển sang cơ quan chuyên môn thuộc các sở, phòng giáo dục, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp... được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đồng ý thì xem xét, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn chuyển công tác. Đến thời điểm này đã bàn giao xong 11/11 công đoàn Giáo dục huyện, thành phố.

toan can

Toàn cảnh Hội nghị

cong bo

   Đ/c Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Gia Công bố Quyết định chuyển các CĐCS về trực thuộc LĐLĐ huyện

   Đồng thời LÐLÐ tỉnh đã ban hành Quyết định giải thể 03 công đoàn ngành đó là Công đoàn ngành Giao thông Vận tải; Công đoàn ngành Công thương; Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chuyển giao các Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối hành chính, sự nghiệp thuộc quản lý trực tiếp của 03 công đoàn ngành giải thể, có tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hoặc Đảng bộ các Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều chuyển 16 CĐCS về Công đoàn Viên chức tỉnh quản lý trực tiếp; 10 CĐCS khối doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ địa bàn thành phố về LĐLĐ thành phố quản lý trực tiếp; 9 CĐCS về LĐLĐ huyện Cao Lộc trực tiếp quản lý. 23 CĐCS khối doanh nghiệp chưa có tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố thì điều chuyển về LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp; 11 CĐCS bộ phận trực thuộc CĐCS Chi cục kiểm lâm về LĐLĐ các huyện, thành phố quản lý trực tiếp.... Chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương quán triệt tới cán bộ, đoàn viên và người lao động về chủ trương triển khai Đề án sắp xếp lại khối Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc; thống kê tình hình phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn và những vấn đề liên quan để chuẩn bị cho công tác bàn giao. Tổ chức thực hiện Đề án theo kế hoạch và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/7/2017. Việc sắp xếp công đoàn giáo dục huyện, thành phố, công đoàn ngành địa phương. Nhằm giảm bớt đầu mối trung gian, hạn chế sự chỉ đạo chồng chéo giữa các ngành, các cấp đối với CĐCS; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và sự quản lý của chính quyền địa phương đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Đồng thời cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm, góp phần cải tiến tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống công đoàn.

     Thông qua việc sắp xếp để từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Thực hiện đúng chủ trương của Đảng, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay./.

 Phùng Thanh Huyên

Ban Tổ chức, LĐLĐ tỉnh

  Hưởng ứng Thàng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Ngày 15/6 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ Nữ (LHPN) tỉnh phối hợp tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Văn hóa ứng xử trong gia đình". Tới dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, đại diện các Ban và gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.

  Hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Thế Hùng - Nguyên giảng viên Trường Đại học Xã hội và Nhân văn, trao đổi về chuyên đề "Văn hóa ứng xử trong gia đình", nghệ thuật xử lý các tình huống thường xảy ra trong mối quan hệ gia đình, xã hội. Tiến sỹ đã truyền tải được những kiến thức bổ ích, giúp cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hội viên phụ nữ hiểu thêm về truyền thống gia đình Việt Nam, những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam; cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình như: con cái với cha mẹ, cháu với ông bà, giữa vợ và chồng; cách ứng xử của gia đình với xã hội. Để gia đình luôn là chỗ dựa quan trọng, vững chắc, nơi đào tạo và hình thành nhân cách hoàn thiện cho thế hệ tương lai.

Anh toàn cảnh HT

Toàn cảnh Hội trường

  Buổi nói chuyện không chỉ là một đợt sinh hoạt ngoại khóa mà còn giúp cho đoàn viên công đoàn và hội viên Hội LHPN nâng cao nhận thức trong cách ứng xử hằng ngày, từ đó tự rèn luyện cho bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng được các yêu cầu của gia đình và xã hội trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước./.

Tin & ảnh: Nông Thúy Hương, 

Ban Nữ Công LĐLĐ tỉnh 

    Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy Lạng Sơn; sự quan tâm tạo điều kiện của HĐND-UBNĐ tỉnh, MTTQ, các đoàn thể, các cấp, ngành, các doanh nghiệp và sự hưởng ứng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn (LĐLĐ) đã triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 77-TB/TW, ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư; các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng "Tháng công nhân" với mục tiêu: từng bước chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp;

  Qua 5 năm triển khai thực hiện, các cấp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và người sử dụng lao động để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng Công nhân" phù hợp với thực tiễn cơ sở, thiết thực, hiệu quả, thông qua các chủ đề hoạt động hàng năm, như: "Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động". Từ đó vai trò, vị trí của Công đoàn cơ sở (CĐCS) và đời sống của CNVCLĐ được quan tâm đúng mức, đặc biệt tại CĐCS khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đã thực hiện đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định, như: đóng BHXH, BHYT, BHTN... tiền lương tối thiểu vùng, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động...

  Với mục đích hướng về cơ sở, về người lao động, lấy người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động, trong điều kiện CĐCS các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Tháng Công nhân" gắn với kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4, kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và các ngày kỷ niệm trong tháng Năm lịch sử với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, biểu dương khen thưởng đoàn viên, công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu; phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; gắn với huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ thiết thực hiệu quả.

Van nghe

Văn nghệ chào mừng Hội nghị sơ kết 5 năm "Tháng Công nhân"

  Các cấp Công đoàn đã tập trung phối hợp với chính quyền, chủ sử dụng lao động đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp; hướng dẫn Công đoàn cơ sở ký kết Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn", có 76% doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCVC; 70% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức được Hội nghị ngườilao động; tham gia hòa giải, giải quyết việc tranh chấp lao động, giám sát thực hiện các chế độ chính sách, giải quyết các quyền lợi, chế độ cho người lao động;

Đã tổ chức kiểm tra, giám sát 170 cuộc về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chế độ có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Qua kiểm tra, giám sát đã nắm bắt tình hình CNVCLĐ và việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; yêu cầu đơn vị được kiểm tra, giám sát khắc phục những vi phạm về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Hàng năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với cơ quan chuyên môn, các ngành chức năng, các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức Tết sum vầy cho công nhân lao động, đảm bảo 100% CNVCLĐ đều có Tết, đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Toàn thể đoàn viên CNVCLĐ trên địa bàn tham gia đóng góp xây dựng Quỹ "Mái ấm công đoàn" được 3.061.000.000 đồng; đã hỗ trợ được 92 đoàn viên, CNVCLĐ nghèo xây dựng và sữa chữa nhà ở số tiền là 2.243.600.000, đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên 51 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh số tiền là 1.357.000.000, đồng. Quản lý có hiệu quả dự án vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với 13 dự án, tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, tạo việc làm thêm cho hơn 84 lượt hộ gia đình CNVCLĐ làm kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.

Đc Chủ tịch LDLD tinh phat bieu

Đ/c Lô Tiến Sơn CT LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị gặp mặt Chủ tịch CĐCS khối doanh nghiệp

  Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong "Tháng Công nhân" và hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động đợt 1/5, trong 5 năm đã thành lập mới được 65 Công đoàn cơ sở, phát triển được 1.312 đoàn viên mới; nâng tổng số CĐCS năm 2012 từ 1.368 lên lên 1.433 CĐCS năm 2016; quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của CĐCS, tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đạt trên 80%.

  Thông qua các hoạt động "Tháng công nhân" đã làm sâu sắc thêm tình cảm, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam. Trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động, tiếp tục nâng cao; vị thế tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới tiếp tục được khẳng định. Từ hoạt động "Tháng công nhân" đã thu hút, tập hợp được đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam. "Tháng Công nhân" đã được đoàn viên, CNVCLĐ, người sử dụng lao động hưởng ứng tích cực và trở thành một hoạt động sâu rộng của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong những năm qua.

  Ngày 28/4/2017 LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm "Tháng Công nhân" giai đoạn (2012-2017), ngoài việc đánh giá kết quả 5 năm thực hiện "Tháng Công nhân" LĐLĐ tỉnh còn phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và trao bằng khen cho 104 đoàn viên, CNLĐ có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh năm 2016 được UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen; 2 đoàn viên được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo và 9 đoàn viên, NLĐ khó khăn về nhà ở được trao hỗ trợ xây dựng và sửa chữa "Mái ấm CĐ" năm 2017 (mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 30 triệu đồng, mỗi nhà sửa chữa được hỗ trợ 15 triệu đồng). Cùng ngày LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt Chủ tịch các CĐCS khối Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để các CĐCS có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo hoạt động, đồng thời đề xuất, kiến nghị với các ngành chức năng kịp thời có biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động CĐCS nói chung và hoạt động "Tháng công nhân" nói riêng.

ĐC KIm Anh tang BKBai

      Đ/c Trần Thị Kim Anh Phó Chủ tịch LĐLĐ trao bằng khen cho đoàn viên xuất sắc tại Hội nghị sơ kết                                                                       5 năm "Tháng công nhân"

  Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa "Tháng công nhân". Trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 Tăng cường nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên CNVCLĐ để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, doanh nghiệp và tổ nhiều hoạt động hướng về cơ sở.

 Tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, như: Gặp gỡ, trao đổi giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động với người lao động để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các hoạt động thiết thực, phục vụ lợi ích tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

 Tổ chức biểu dương khen thưởng CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức nâng cao tay nghề cho công nhân, lao động để nâng cao năng xuất lao động và làm cơ sở tạo việc làm bền vững, tăng thu nhập cho người lao động.

 Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng CĐCS vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS theo hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ, ngày 28/7/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (tập trung chỉ đạo hướng dẫn CĐCS trong các doanh nghiêp ngoài Nhà nước).

 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức kiểm tra chuyên ngành hoặc liên ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động, tập trung vào các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao.

 Phấn đấu có nhiều công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng các mục tiêu: Chăm lo và đại diện bảo vệ có hiệu quả quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tăng cường củng cố công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đoàn viên.

 Phát huy cách làm mới, sáng tạo phù hợp với từng điều kiện và địa bàn cơ sở, hướng tới mỗi công đoàn cơ sở là "một địa chỉ cụ thể" thực sự là nơi chăm lo, đại diện, chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên và người lao động; tạo dâu ấn tốt đẹp về hoạt động của "Tháng công nhân" hàng năm.

                        Bài & ảnh : Hoàng Thị Yến

Ban Tuyên Giáo, LĐLĐ tỉnh

  Hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2017, sáng ngày 28/4/2017 Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt 107/116 Chủ tịch các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hội nghị nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo hoạt động Công đoàn cơ sở; đề xuất, kiến nghị với các ngành chức năng những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật lao động nói chung và luật công đoàn nói riêng. Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lô Tiến Sơn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của các Công đoàn cơ sở đồng thời động viên các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở cố gắng đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức các phong trào thi đua, chăm lo đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động... góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

CT CĐCS phat bieu

Đ/c  Lương Lưu Truyền chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Xây dựng Lạng Sơn phát hiểu tại Hội nghị

  Chiều cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện "Tháng Công nhân" giai đoạn 2012 – 2017, biểu dương khen thưởng công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu và phát động hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017, đến dự và chỉ đạo có đồng chí Đoàn Thị Hậu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Nhân dịp này 104 đoàn viên, công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh năm 2016 được Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 02 đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo và 09 trong tổng số 27 đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở được trao hỗ trợ xây dựng và sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" năm 2017 (Mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 30 triệu đồng, nhà sửa được hỗ trợ 15 triệu đồng).

Tháng Cong nhan 2017

Đ/c  Đoàn Thị Hậu – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen cho công nhân                                                                              lao động xuất sắc tiêu biểu

trao MACĐ 2017

  Đ/c Lô Tiến Sơn, Chủ tịch LĐLĐ trao tiền hỗ trợ xây dựng và sửa chữa cho đoàn viên công đoàn từ                                                                  Quỹ "Mái ấm Công đoàn" năm 2017

                                                                          Tin và ảnh: Hoàng Ngọc Thúy

Ban Chính sách – Pháp luật

CT TLD tang hoa ĐB dự ĐHPNTQ

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng hoa cho các nữ cán bộ CĐ chuyên trách tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: Hải Nguyễn

  Sáng 6.3, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã gặp gỡ thân mật với 24 nữ cán bộ CĐ chuyên trách là đại biểu tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, dự kiến tổ chức từ ngày 7- 9.3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

  Cùng dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, Trần Văn Lý và Nguyễn Thị Thu Hồng. Trong số các đại biểu, có 11 đồng chí đại diện cho Tổng LĐLĐVN và khối CĐ ngành TƯ và tương đương, 13 đồng chí là là đại biểu các LĐLĐ tham gia đoàn đại biểu khối tỉnh, TP. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Đoàn chủ tịch TƯ Hội LHPNVN khóa XI là Trưởng đoàn Đại biểu của Tổng LĐLĐVN.

Gap mat 1

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Gap mat 2

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Đoàn chủ tịch TƯ Hội LHPNVN khóa XI phát biểu tại buổi gặp mặt

găp mat 3

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi gặp mặt. 

  Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà nữ CNVCLĐ đã đạt được thời gian qua, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách và 24 đồng chí – những cán bộ CĐ tiêu biểu tham dự Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tin tưởng, với tâm huyết, trí tuệ của mình, các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại hội, xứng đáng với niềm tin mà đoàn viên và NLĐ gửi gắm.

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường đã có lời chúc mừng và tặng các đại biểu những bó hoa tươi thắm.

Theo Báo Lao động

Trong 2 ngày 10-11/3, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Giao ban hoạt động CĐ cụm LĐLĐ 6 tỉnh miền núi phía Bắc, bao gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang.

Đây là hoạt động thường niên để tổng kết những kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn 6 tỉnh miền núi phía Bắc năm 2016; trao đổi kinh nghiệm, những phương pháp mới, kinh nghiệm hay về hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn của LĐLĐ 6 tỉnh miền núi phía Bắc gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt mối quan hệ, gắn bó, nhằm thúc đẩy phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của 6 tỉnh ngày càng phát triển toàn diện và đẩy mạnh phong trào văn hoá, thể thao, rèn luyện sức khoẻ trong cán bộ chuyên trách công đoàn.

Anh Giao lu 6 tinh

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

    Trong chương trình giao ban, LĐLĐ các tỉnh đã tham gia các hoạt động văn hoá và thể thao. Cán bộ chuyên trách CĐ các tỉnh biểu diễn các tiết mục văn nghệ với những ca khúc hát về công nhân lao động và CĐ Việt Nam, đặc biệt là các ca khúc hát về quê hương mình để giới thiệu những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hoá đặc trưng của mỗi tỉnh.

   Sáng ngày 11/3, LĐLĐ các tỉnh tham gia giải thi đấu giao hữu thể thao với các môn thi: Cầu lông, bóng bàn, tennis và nhảy bao bố.

   Những trận đấu không chỉ để phân định thứ bậc, mà còn thể hiện tình cảm nồng ấm, gần gũi, tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng hướng tới mục tiêu chung của giải, đó là tăng cường giao lưu chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa LĐLĐ 6 tỉnh. Ban tổ chức đã trao 29 giải cho các vận động viên xuất sắc thi đấu ở các nội dung: Cầu lông (đôi nam lãnh đạo, đôi nam phong trào, đôi nam - nữ, đôi nữ); bóng bàn (đôi nam, đơn nam, đơn nữ), ten nít (đôi nam) và nhảy bao bố.

Kết thúc chương trình giao ban, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã trao sổ truyền thống cho LĐLĐ tỉnh Hà Giang - đơn vị đăng cai tổ chức Giao ban công tác công đoàn cụm 6 tỉnh miền núi phía Bắc năm 2018.

                                                                                           Nguồn:  Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang

   Ngày 15/01/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy năm 2017", tham dự Chương trình có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số tổ chức đoàn thể; lãnh đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; Công đoàn ngành; đại diện các đơn vị tài trợ cùng hơn 200 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

  Từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng sơn một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Ngân hàng TMCP Công thương VN Chi nhánh Lạng Sơn, Ngân hàng Nông nghiệp – PTNT VN Chi nhánh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc bộ, Công ty TNHH Bảo Long, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông), Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng Báo Lao động và nguồn ngân sách Công đoàn tỉnh, Chương trình đã trao 208 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trong tổng số 405 đối tượng đề nghị hỗ trợ, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, các đối tượng còn lại Liên đoàn Lao động tỉnh ủy quyền cho Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành trực tiếp trao tặng.

  Chương trình "Tết sum vầy năm 2017" do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức là một hoạt động ý nghĩa thiết thực góp phần động viên, hỗ trợ cho các công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn được đón xuân Đinh Dậu trong không khí vui tươi, đầm ấm.

Tết 2017 Sếp Nghiệm

              Đ/c Hoàng Văn Nghiệm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao quà Tết cho CNLĐ

  Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã cảm ơn và trao tặng Kỷ niệm chương "Cảm ơn doanh nghiệp đã vì người lao động" cho 05 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chăm lo tốt đời sống công nhân viên chức lao động và tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2016.

  Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Lô Tiến Sơn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã gửi lời chúc đội ngũ cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh cần thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động./.

 Bài và ảnh: Hoàng – Thúy, LĐLĐ tỉnh

 Tổng LĐLĐVN đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ VN (LHPNVN) đối với các cán bộ nữ công ở tất cả các tỉnh, thành. Đáng chú ý, các đại biểu đã phân tích, đánh giá và cho rằng việc thành lập cơ sở hội phụ nữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ chồng chéo chức năng, trong khi tổ chức công đoàn được giao trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích của CNVCLĐ trong đó có lao động nữ.

    Chồng chéo chức năng

  Theo LĐLĐ TP.Hà Nội, hoạt động CĐ và hoạt động Hội phụ nữ ở các đơn vị, DN là độc lập, hay nói cách khác là 2 trong 1 (2 tổ chức/1 đối tượng, 1 nội dung). Phần lớn các hội, chi hội phụ nữ trong DN được thành lập đều không có kinh phí hoạt động, vì thế đều trông chờ vào kinh phí của đơn vị; Những đơn vị vừa có tổ chức CĐ, vừa có chi hội phụ nữ thì các hoạt động phối hợp tuyên truyền, chăm lo cho nữ CNVCLĐ vào các dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Ngày Gia đình VN 28.6, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Ngày Phụ nữ VN... đều do kinh phí CĐ đảm nhiệm. Nếu được DN hỗ trợ thì đó là sự hỗ trợ chung.

Nếu thành lập tổ chức Hội LHPN các KCN-KCX sẽ gây khó khăn rất lớn trong chỉ đạo và hoạt động CĐ các KCN-KCX, trực tiếp là hơn 200 CĐCS của các DN hiện đang hoạt động trong các KCN-KCX thuộc TP.Hà Nội, Ban Nữ công LĐLĐ TP tham mưu với Thường trực LĐLĐ TP đề nghị tạm dừng thành lập Hội LHPN các KCN-KCX. Bởi, thực tế, hoạt động nữ công, công tác chăm lo đời sống của CNLĐ, công tác tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; chăm sóc sức khỏe sinh sản... là những nội dung hoạt động Ban Nữ công CĐCS. Hiện công tác này đã và đang được CĐCS và CĐ KCN-KCX Hà Nội chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả, được chủ DN ghi nhận và đánh giá cao, khẳng định uy tín của cán bộ CĐCS với chủ DN và tập thể CNLĐ trong DN, góp phần ổn định, hạn chế tranh chấp LĐ, xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa trong DN.

Các tham luận khác cũng cho rằng, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội đều dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Mỗi đối tượng quần chúng cụ thể, Đảng đều phân công cho một tổ chức quần chúng phụ trách. Các tổ chức đều có chức năng, nhiệm vụ riêng. Mỗi tổ chức không nên tự ý bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ cũng như quy định riêng cho tổ chức mình; tránh hoạt động chồng chéo gây kém hiệu quả và khi có vấn đề xảy ra, không có đơn vị chịu trách nhiệm.

chongcheo   Nữ CNVCLĐ - một bộ phận của giai cấp công nhân VN và là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ cả nước.

    Vai trò CĐ đối với nữ CNVCLĐ đã rõ ràng

  Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã quy định vai trò của tổ chức CĐ là tổ chức đại diện cho NLĐ. Bộ luật LĐ, Luật CĐ khẳng định quyền và trách nhiệm của CĐ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; vai trò của CĐ trong quan hệ LĐ, đại diện cho CBCCVC, công nhân và những NLĐ khác. Các Nghị quyết của Đảng cũng chỉ rõ vai trò của tổ chức CĐ đối với nữ CNVCLĐ. Đặc biệt, cho đến nay chưa có văn bản nào của Đảng cho phép thành lập Hội Phụ nữ cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, còn ở các DN tư nhân mới chỉ cho phép làm thí điểm.

Hiện nay, nữ CNVCLĐ là bộ phận của giai cấp CNVN và là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ cả nước, chiếm khoảng 44,7% tổng số CNVCLĐ trong cả nước và tập trung phần lớn ở các KCN (Hà Nội - trên 60%; TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương chiếm trên 70%) và ở một số ngành nghề như giáo dục, y tế, dệt may, chế biến thủy sản, da giày... Báo cáo sơ kết 5 năm Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN về bình đẳng giới (giai đoạn 2011-2015) và báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ của BCH Tổng LĐLĐVN về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị 03/TLĐ của Đoàn Chủ tịch về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ đều cho thấy chất lượng nữ CNVCLĐ được nâng lên nhiều mặt: Trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức; năng động, sáng tạo; thích ứng với cơ chế thị trường và ngày càng tham gia một cách tích cực hơn vào thị trường LĐ giúp tăng thu nhập cho phụ nữ. Nhiều chị em được tín nhiệm và đề bạt giữ những vị trí chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các DN. Về tiền lương, thu nhập và đời sống của CNVCLĐ trong đó có nữ CNVCLĐ đã từng bước được cải thiện, thu nhập ngày càng tăng lên.

Thực tế cũng cho thấy, công tác phụ vận trong nữ CNVCLĐ chính là công tác nữ công của các cấp CĐ. Nhiều năm qua, kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai tổ chức theo chỉ đạo của Đảng đã khẳng định sự phân công hợp lý của Đảng trong công tác phụ vận, nhằm tránh sự chồng chéo giữa các tổ chức, đảm bảo sự ổn định của mỗi tổ chức, hơn nữa, mỗi tổ chức CĐ hay Hội Phụ nữ đều phát huy được thế mạnh của mình trong công tác phụ vận, nữ CNVCLĐ được chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, được chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Do vậy, các ý kiến tại hội nghị cho rằng không nên đưa vấn đề "Có cần thiết phải quy định về tổ chức hội cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và DN không?" ra thảo luận tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và không nên quy định về tổ chức hội cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và DN trong Điều lệ T.Ư Hội Phụ nữ lần thứ XII.

(Nguồn: Báo Lao động)

  Ngày 2/12/2016, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016 cho gần 100 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở, các loại hình Doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  Tại hội nghị, các học viên đã được nghe báo cáo viên của Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt các chuyên đề về: xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; công đoàn cơ sở tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở; công tác tài chính công đoàn cơ sở...

Tap huan DN ngày 2.12

Toàn cảnh Hội nghị 

  Lớp tập huấn trang bị cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở kiến thức, kỹ năng cơ bản trong hoạt động công đoàn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh./.

Tin& ảnh: Mạnh Đức

Liên đoàn Lao động tỉnh

   Thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở giai đoạn 2013- 2018; Quyết định số 210/QĐ-TLĐ, ngày 22/01/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2016.

KQCTpt ÐV

             Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tại Lễ ra mắt Ban chấp hànhCông đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV                                                                                xe điện DK Việt Nhật

    Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, ngay từ đầu năm, Ban vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước LĐLĐ tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ: Ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở cho các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành; xây dựng quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; xây dựng kế hoạch phân công cán bộ đi cơ sở nắm tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động...Đồng thời, thường xuyên đôn đốc các đơn vị phối hợp tổ chức khảo sát doanh nghiệp, tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở những đơn vị doanh nghiệp đủ điều kiện.

KQ PTDV 2

   Lãnh đạo LĐLĐ huyện Chi Lăng tại Lễ ra mắt CĐCS Công ty Cổ phần vật tư xây dựng Quán Thanh

  Kết quả, đến hết tháng 11 năm 2016, trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập mới được 19 Công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, với 446 đoàn viên. Trong đó các LĐLĐ huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Lãng, Đình Lập, Văn Quan hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao, tiêu biểu có LĐLĐ thành phố hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao./.

Hoàng Văn Cường

Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

Trang 1 / 8