Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.         -       Nhiệt liệt chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thứ năm, 13 Tháng 6 2013 07:31

LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN LẠNG SƠN 1925- 2006 (Tái bản lần thứ nhất có chỉnh lý, bổ sung) Năm 2007

LỜI GIỚI THIỆU

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, từ ngày thành lập cho đến nay, trải qua chặng đường 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, công đoàn tỉnh Lạng Sơn không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, tổ chức động viên các thế hệ công nhân, viên chức và người lao động vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, luôn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp.

Ôn lại chặng đường cách mạng vẻ vang của công đoàn Lạng Sơn sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ công nhân viên chức, người lao động hôm nay và mai sau. Từ đó, củng cố niềm tin, ý chí phấn đấu, cống hiến không ngừng cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với ý nghĩa đó, từ năm 1992, được sự giúp đỡ của Trung tâm nghiên cứu lịch sử Công đoàn Việt Nam, Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã cho xuất bản cuốn sách "Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Lạng Sơn" thời kỳ 1925- 1990. Tuy nhiên, do còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình sưu tầm, tập hợp tư liệu, nên nội dung cuốn sách không tránh khỏi khiếm khuyết như trình bày về một số Đại hội Công đoàn tỉnh chưa thật chính xác về thời gian, tên người, tên địa danh; còn thiếu danh sách Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh ở một số nhiệm kỳ...

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cũng như của Công đoàn tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh đã có Nghị quyết về việc chỉnh lý tái bản cuốn sách. Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, biên soạn mới thời kỳ hoạt động của Công đoàn Lạng Sơn từ 1990 đến năm 2006.

Được sự giúp đỡ về mặt chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, Công đoàn tỉnh đã tổ chức sưu tầm nghiên cứu, tập hợp tư liệu từ các kho lưu trữ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, kho lưu trữ tư liệu của khu Việt Bắc cũ tại Thái Nguyên, các kho lưu trữ trong tỉnh. Đặc biệt, được sự tham gia ý kiến đóng góp ý kiến xác minh và cung cấp tư liệu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công đoàn tỉnh qua các thời kỳ. Đến nay, bản thảo cuốn sách đã được hoàn thành.

Nội dung cuốn sách đã tái hiện một cách chân thực chặng đường 60 năm hoạt động vẻ vang của Công đoàn Lạng Sơn, phản ánh những trang sử hào hùng của Công đoàn Lạng Sơn đã góp phần làm nên những thắng lợi to lớn của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn cho xuất bản cuốn sách "Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Lạng Sơn 1925- 2006". Nhân dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của Công đoàn tỉnh qua các thời kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, các cơ quan lưu trữ ở Trung ương và trong tỉnh đã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn tỉnh Lạng Sơn hoàn thành xuất bản cuốn sách.

Do nguồn tư liệu lưu trữ không thật đầy đủ, các nhân chứng lịch sử không còn nhiều, khả năng biên soạn có phần còn hạn chế, nên, cuốn sách không tránh khỏi còn có khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của các đồng chí và bạn đọc để chúng tôi tiếp tục bổ sung chỉnh lý trong lần tái bản sau.

Trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH LẠNG SƠN

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Trần Ngọc Bình

 

Download bản đầy đủ