Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ sáu, 27 Tháng 3 2015 00:02

Sơ đồ tổ chức

sodotochuc

Cùng chủ đề này Liên đoàn Lao động tỉnh »