Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

LĐLĐ tỉnh

LĐLĐ tỉnh (201)

Chiều ngày 30/11/2023, tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn tham dự diễn đàn thảo luận chuyên đề số 1 về “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở”. 

Tại diễn đàn, đồng chí Bế Thị Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn phát biểu tham luận với chủ đề: “Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực nhà nước tại tỉnh Lạng Sơn hiện nay; đề xuất giải pháp trong thời gian tới”.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, luôn tự hào là vùng đất cửa ngõ “phên dậu”, địa đầu Tổ quốc, có vị trí địa lý đặc biệt, vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Tuy nhiên, Lạng Sơn là tỉnh chịu tác động ảnh hưởng nhiều mặt của quá trình hội nhập quốc tế; quy mô nền kinh tế nhỏ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tập quán sản xuất kinh doanh chậm thay đổi; chất lượng nguồn nhân lực thấp; môi trường kinh doanh còn khó khăn,…

 IMG 1701395537416_1701395574089

Đ/c Bế Thị Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tham luận tại diễn đàn

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp công đoàn, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự tích cực của các cấp công đoàn, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố, phát triển cả về số lượng, chất lượng. Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; hằng năm xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đưa nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS vào chương trình trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh,... 

 IMG 1701355304684_1701395510468

Đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tham gia diễn đàn

Bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều khó khăn: Tính đến tháng 9/2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 4.041 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với số vốn đăng ký khoảng 47.950 tỷ đồng; số lao động trong doanh nghiệp (theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp) trên 46.200 người. Mặc dù số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hằng năm tăng nhanh, song hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, quy mô gia đình, sử dụng ít lao động, chủ yếu hợp đồng lao động theo mùa vụ, số lượng lao động đăng ký nhiều hơn so với số lượng thực tế nên số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS và sử dụng lao động ổn định chiếm tỷ lệ rất thấp (khoảng 5%). 

Mặc dù hằng năm công tác phát triển đoàn viên so với chỉ tiêu kế hoạch Tổng Liên đoàn giao đều đạt và vượt nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 38 CĐCS nhưng chỉ kết nạp được 3.083 đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, dịch Covid-19 kéo dài dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, phải tạm ngừng sản xuất, phá sản, giải thể. Số CĐCS phải giải thể trong nhiệm kỳ là 43 đơn vị, số đoàn viên giảm 3.912 người. 

Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thực sự có hiệu quả. Đồng chí chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề xuất một số giải pháp:

Thứ nhất: Tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp.Tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động để thu hút, tập hợp, định hướng cho công nhân, người lao động; tăng cường vận động, thuyết phục để người lao động nâng cao hiểu biết, tự nguyện tham gia, thành lập CĐCS, vận động người sử dụng lao động quan tâm, đảm bảo quyền của người lao động được tham gia và hoạt động trong tổ chức Công đoàn theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động; phối hợp tổ chức giám sát, phản biện xã hội, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, kết hợp khảo sát, nắm tình hình công nhân lao động, hoạt động doanh nghiệp nơi chưa có tổ chức Công đoàn để tập trung tuyên truyền, vận động người lao động, chủ sử dụng lao động hiểu rõ về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp. Gắn công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với việc xây dựng CĐCS vững mạnh.

Thứ ba: Cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động, có chính sách hỗ trợ đủ mạnh trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước./.

Hoàng Cúc - LĐLĐ tỉnh 

Ngày 25 và 28/11/2023, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 300 người là cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân lao động trên địa bàn.

IMG 1701251001708_1701251010466

Đc Lương Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông tin nhanh về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung về công tác tổ chức, hoạt động công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong tình hình mới; Hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp... Đồng thời, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong hoạt động công đoàn tại sở.

IMG 1701251001721_1701251010559

Các đại biểu tham dự Hội nghị

IMG 1701251001657_1701251010147

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thông tin nhanh về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tham dự Đại hội có 10 đại biểu, trong đó có 9 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội XVII Công đoàn tỉnh và 1 đại biểu chỉ định.

Sáng 27/11/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Bế Thị Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ảnh 1

 Thực hiện Kế hoạch số 380/KH-LĐLĐ ngày 07/10/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động  tỉnh về tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023. Trong hai ngày 13- 14/11/2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023 cho 106 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XVII; cán bộ công đoàn chuyên trách và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, huyện, thành phố, công đoàn ngành.

Tập huấn LĐLĐ tỉnh - S Vương

Đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Sáng ngày 07/11/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn phối hơp với Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động cho 120 người là cán bộ công đoàn, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và An toàn vệ sinh viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và Cao Lộc.

Ngày 9/6/2017, Chương trình phối hợp số 905/CTPH-TLĐ-HLHPN về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2017 - 2022 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được ký kết và có hiệu lực thi hành.

Nhân kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh do đồng chí Bế Thị Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm và chúc mừng 05 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn (Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Công ty TNHH MTV y tế Thiên Ngọc Lan, Công ty Dược phẩm và vật tư y tế Lạng Sơn, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn và Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật).

Sáng ngày 02/10/2023, tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao Sổ Tiết kiệm (trị giá trên 15.000.000 đồng, bao gồm 10.000.000 đồng gốc và lãi tiền gửi) cho cháu Triệu Tuyết Nhi, thôn Lay 1, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Cháu Nhi là con của anh Triệu Văn Hân bị chết do tai nạn lao động năm 2009.

Đây là 01 trong 04 cuốn Sổ Tiết kiệm được Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành và trao tặng cho các cháu là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lạng Sơn từ năm 2011 được Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý, trao số tiền lãi hằng năm.

c Hòa trao sổ TK 2023

 Đ/c Bế Thị Hòa – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Sổ Tiết kiệm cho cháu Triệu Tuyết Nhi.

Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức công đoàn trước những khó khăn của gia đình đoàn viên, người lao động./.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc Thúy

LĐLĐ tỉnh

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, liên tục trong các ngày 8 đến 10/9/2023, tại nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn diễn ra Giải bóng chuyền hơi trong công nhân viên chức lao động tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 30/8/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Bế Thị Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chủ trì hội nghị. 

Trang 1 / 21