Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Công đoàn ngành

  Sáng 22/ 4, tại Nhà thi đấu thể thao văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (PTNN) tỉnh Lạng Sơn, Công đoàn Nông nghiệp & PTNN tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2017 và tổ chức giao lưu thể thao môn Cầu lông giữa các Công đoàn cở sở (CĐCS) trong toàn ngành.

  Tại buổi lễ phát động, đồng chí Nguyễn Hữu Ái, chủ tịch Công đoàn ngành đã triển khai phát động "Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động", kêu gọi tất cả các đơn vị toàn ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến thông tin, chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện tốt trách nhiệm tại nơi làm việc. Các hoạt động đều phải hướng tới người lao động, thực hiện chăm lo, quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên và người lao động, bảo đảm đời sống, việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường làm việc...; đồng thời đồng chí thông báo kết quả đóng góp Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn".

Giao luu TT Thang CN                               

                                Các Đại biểu tham dự Đoàn vận động viên tham gia giao lưu thể thao

TT 2

Đoàn vận động viên tham gia giao lưu thể thao

   Sau buổi lễ, 78 vận động viên đến từ 18 CĐCS đã giao lưu thể thao môn Cầu lông để rèn luyện sức khỏe trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành./.

Tin và ảnh: Bùi Thị Định, Ban Chính sách- Pháp luật

   Ngày 10/11, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2016. Tham dự Hội nghị có 190 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS), CĐCS Thành viên, Công đoàn bộ phận, các đồng chí Trưởng Ban nữ công, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác nữ công và kế toán các CĐCS trực thuộc.

Anh HNTH 10.11   Toàn cảnh Hội nghị

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung phân tích những nội dung mới nêu trong Chỉ thị, về: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phát huy vai trò của người đứng đầu theo phương châm "trên trước, dưới sau"; "trong trước, ngoài sau". Đồng thời cần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ,....Các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề như: Công đoàn tham gia quản lý, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác vận động nữ CNVCLĐ công đoàn cơ sở; Nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở; Công tác tài chính công đoàn.

 Qua hội nghị tập huấn, đã trang bị cho đội ngũ cán bộ Công đoàn nắm vững nguyên tắc cơ bản, những điểm mới trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở./.

Tin & ảnh: Tô Thị Ái, Công đoàn Viên chức tỉnh

  Ngày 28/7/2015, Công đoàn ngành Công thương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị 03/CT–TLĐ của Tổng LĐLĐ VN về phong trào thi đua "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015.