Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Liên hệ

Địa chỉ:
Số 4, Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐTDĐ: (0205) 3.810.230

http://liendoanlaodong.langson.gov.vn/

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.