Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ năm, 28 Tháng 12 2017 09:01

Công đoàn Viên Chức - Công đoàn ngành

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Công đoàn Viên Chức tỉnh

     Điện thoại: 0205. 3815 978   

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Trần Quốc Vương

Chủ tịch

Dương Mai Khoa

Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Y tế

Điện thoại: 0205. 3 812 086

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Thị Nhàn

Chủ tịch

 

Công đoàn ngành Giáo Dục

Điện thoại: 0205.3 811 194

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà Thị Thúy Hằng

Chủ tịch

 

Cùng chủ đề này « Liên đoàn Lao động tỉnh