Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.         -       Nhiệt liệt chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thứ ba, 12 Tháng 9 2023 09:01

Công đoàn Viên Chức - Công đoàn ngành

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Công đoàn Viên Chức tỉnh

     Điện thoại: 0205. 3815 978   

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Lương Chí Công

Chủ tịch

Dương Mai Khoa

Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Y tế

Điện thoại: 0205. 3 812 086

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Thị Nhàn

Chủ tịch

 

Công đoàn ngành Giáo Dục

Điện thoại: 0205.3 811 194

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà Thị Thúy Hằng

Chủ tịch