Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba, 12 Tháng 9 2023 16:01

Công đoàn Viên Chức - Công đoàn ngành

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Công đoàn Viên Chức tỉnh

     Điện thoại: 0205. 3815 978   

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Lương Chí Công

Chủ tịch

Dương Mai Khoa

Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Y tế

Điện thoại: 0205. 3 812 086

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Thị Nhàn

Chủ tịch

 

Công đoàn ngành Giáo Dục

Điện thoại: 0205.3 811 194

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà Thị Thúy Hằng

Chủ tịch