Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

V/v tuyên truyền tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nướccủa dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc"

Tên / Số / ký hiệu 59/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

V/v tuyên truyền tổchức Cuộc thi trực tuyến“Công nhân, viên chức, lao độngtìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nướccủa dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Ngày ban hành 04/10/2023
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống