Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Công văn vận động ủng hộ Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Tên / Số / ký hiệu 02/HĐQLQ
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 12/4/2024
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội đồng quản lý Quỹ
Tải xuống