Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm và đơn vị tư vấn xây dựng phương án và thực hiện chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch công đoàn Lạng Sơn

Tên / Số / ký hiệu 305/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm và đơn vị tư vấn xây dựng phương án và thực hiện chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch công đoàn Lạng Sơn

Ngày ban hành 21/9/2022
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống
Tải về file đính kèm: