Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Tuyên truyền kỷ niệm 595 năm Ngày chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427- 10/10/2022)

Tên / Số / ký hiệu 1396/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Tuyên truyền kỷ niệm 595 năm Ngày chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427- 10/10/2022) 

Ngày ban hành 26/9/2022
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống