Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ năm, 28 Tháng 12 2017 22:27

VietinBank Lạng Sơn ký kết Quy chế phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh

  Ngày 17/11/2017, Lễ ký kết triển khai Quy chế phối hợp giữa VietinBank Lạng Sơn và Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đã được tổ chức.

vittinbabk

Toàn cảnh Lễ ký kết triển khai Quy chế phối hợp

  Đến dự Lễ ký kết có ông Nguyễn Học Cường - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn; ông Đoàn Bá Nhiên - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; ông Lô Tiến Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn; ông Hoàng Hữu Công - Giám đốc VietinBank Lạng Sơn và Chủ tịch Liên đoàn Lao động 11 huyện, thành phố; trưởng phòng/ban của 2 đơn vị.

  Việc triển khai Quy chế phối hợp số 4801/QCPH-TLĐ-VIETINBANK ngày 24/9/2016 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được cụ thể hóa đến đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như: Phối hợp phát hành thẻ, quản lý thẻ đoàn viên liên kết; phối hợp thu, chuyển trả kinh phí công đoàn; phối hợp cung cấp nguồn tài chính; phối hợp cung cấp Gói sản phẩm, dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn; phối hợp trong các hoạt động xã hội và phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền.

  Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lô Tiến Sơn cam kết thành lập tổ triển khai chương trình đến các huyện, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đây là nội dung mới nên trong quá trình triển khai 2 bên cùng phối hợp làm, cùng rút kinh nghiệm trên tinh thần hợp tác toàn diện vì lợi ích của người lao động.

 (Nguồn: Lê Anh Dũng 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn)