Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 09 Tháng 10 2019 16:41

Hơn 160 đoàn viên công đoàn, doanh nghiệp Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Trong hai ngày 03/10/2019 và ngày 09/10/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 160 đoàn viên, công nhân, lao động đến từ các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài ngoài Nhà nước trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc

 z1569637713065 c3634263e80df28d1172170d8ede81b2

Đồng chí Lương Chí Công, phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh khai mạc Hội nghị

          Tại hội nghị, đoàn viên, công nhân, lao động được phổ biến sâu rộng một số văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và tỉnh ban hành trong năm 2018, 2019 có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp  ngoài  Nhà  nước. Trong đó đặc biệt quan tâm thông tin về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và học tập suốt đời của công nhân, lao động; Kỹ năng truyên truyền về pháp luật trong nhóm nhỏ công nhân lao động; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Luật phòng chống tác hại rượu bia; hoạt động Ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước...

z1569644804390 c916974460c8c10c59cc82850d27b15c

Toàn cảnh Hội nghị tại Liên đoàn Lao độngThành phố Lạng Sơn.

z1569638249663 4cd6d639335eed4a586dcbdc1fcc3c14

Đoàn viên công đoàn huyện Cao Lộc dự hội nghị và nghiên cứu các văn bản liên quan

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tích cực phòng ngừa và tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, hạn chế vi phạm pháp luật của đoàn viên, công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển./.

Tin & ảnh: Hoàng Thị Yến

Ban Tuyên giáo  LĐLĐ tỉnh