Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Cơ cấu Tổ chức

Cơ cấu Tổ chức (4)

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Công đoàn Viên Chức tỉnh

     Điện thoại: 0205. 3815 978   

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Lương Chí Công

Chủ tịch

Dương Mai Khoa

Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Y tế

Điện thoại: 0205. 3 812 086

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Thị Nhàn

Chủ tịch

 

Công đoàn ngành Giáo Dục

Điện thoại: 0205.3 811 194

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà Thị Thúy Hằng

Chủ tịch

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Liên đoàn Lao động Thành phố

Điện thoại: 0205. 3 875 507       

Hoàng Thái Lâm

Chủ tịch

Hoàng Mạnh Hải

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc

Điện thoại: 3 861 272

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà Văn Huân

Chủ tịch

Hà Thị Hồng Vân

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Lộc Bình

Điện thoại: 3 840 379

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trịnh Thu Trường

Chủ tịch

Ma Thị Sự

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Đình Lập

Điện thoại: 3 846 440      

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thu Hương

Mã Thị Hiển

Chủ tịch

Phó Chủ tịch


Liên đoàn Lao động huyện Văn Quan

Điện thoại: 3 830 191

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liễu Văn Hoàng

 Đỗ Thị Gấm

Chủ tịch

 Phó chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Văn Lãng

Điện thoại: 3 880 007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Văn Thắng

Luân Văn Tuân

Chủ tịch

Phó Chủ tịch 

Liên đoàn Lao động huyện Tràng Định

Điện thoại: 3 885 037    

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Nông Thị Hồng Thắm

Chủ tịch

 

Liên đoàn Lao động huyện Chi Lăng

Điện thoại: 3 820 165

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàng Đức Bình  Chủ tịch 

Hoàng Xuân Hải

Phó Chủ tịch 

Liên đoàn Lao động huyện Hữu Lũng

Điện thoại: 3 825 542

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàng Thị Bích Hà

Chủ tịch

Trần Tuấn Hiệp

 Phó Chủ tịch
   

Liên đoàn Lao động huyện Bình Gia

Điện thoại: 3 834 191

Email: 

Hoàng Văn Thịnh

Chủ tịch

Đỗ Kim Thuyên Phó chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Bắc Sơn

Điện thoại: 3 837 482    

Email:  

Trần Thị Thủy

Chủ tịch

Hứa Thanh Đạt

Phó Chủ tịch

   

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: số 8 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng sơn

Điện thoại: 0205.3810 230; Fax: 0205 810576

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://liendoanlaodong.gov.vn              Facebook: Công đoàn Lạng Sơn

           I. LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Bế Thị Hoà

2. Đ/c Trần Quốc Vương

3. Đ/c Lương Chí Công

Chủ tịch

Phó Chủ tịch Thường trực

Phó Chủ tịch

 

        II. CÁC BAN CHUYÊN ĐỀ

 

* VĂN PHÒNG – TÀI CHÍNH

Điện thoại  (0205) 3810 962; 3810 975

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

        1. Đ/c Hoàng Thị Cúc

        2. Đ/c Vũ Thị Vân Nga

        3. Đ/c Hứa Đức Việt

Chánh Văn phòng- Tài chính

Phó Chánh Văn phòng- Tài chính

Phó Chánh Văn phòng- Tài chính

 

 

 

* BAN TỔ CHỨC- KIỂM TRA

Điện thoại: 3 810 812; 3810814

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         1. Đ/c Hoàng Thị Oanh

         2. Đ/c Hà Mạnh Đức

Trưởng ban

Phó Chủ nhiệm UBKT

 

 

 

* BAN TUYÊN GIÁO- NỮ CÔNG

Điện thoại  0205. 3 810 0833810 811

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

        1. Đ/c Hoàng Ngọc Thúy

        2. Đ/c Tô Thị Ái

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

 

* BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Điện thoại 0205. 3810 813

Email: bancspl.qhldls@gmail.com

 

        1. Đ/c Hà Văn Hải

        2. Đ/c Lê Văn Ý

Trưởng ban

Phó Trưởng ban