Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Cơ cấu Tổ chức

Cơ cấu Tổ chức (4)

Họ và tên

Chức vụ

Công đoàn Viên Chức

Điện thoại: 3 815 978     

Trần Quốc Vương

Chủ tịch

Tô Thị Ái

Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Y tế

Điện thoại: 3 812 086

Phạm Thị Thanh Nhàn

Chủ tịch

 

Công đoàn ngành Giáo Dục

Điện thoại: 3 812 346

Lê Kim Hoa

Chủ tịch

 

Họ và tên

Chức vụ

Liên đoàn Lao động Thành phố

Điện thoại: 3 875 507       

Nguyễn Bá Khoa

Chủ tịch

Liễu Thị Diệp

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc

Điện thoại: 3 861 272

Nguyễn Hồng Thúy

Chủ tịch

Nguyễn Bích Hằng

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Lộc Bình

Điện thoại: 3 840 379

Hoàng Văn Vận

Chủ tịch

Hứa Đức Việt

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Đình Lập

Điện thoại: 3 846 440      

Lê Văn Ý

 

Mã Thị Hiển

Chủ tịch

 

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Văn Quan

Điện thoại: 3 830 191

Hoàng Tiến Hùng

 

Dương Thị Hồng Minh

Chủ tịch

 

Phó chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Văn Lãng

Điện thoại: 3 880 007

Hoàng Thị Dung

 

 

Chủ tịch

 

 

Liên đoàn Lao động huyện Tràng Định

Điện thoại: 3 885 037     

Nguyễn Viết Tiến

Chủ tịch

 

Liên đoàn Lao động huyện Chi Lăng

Điện thoại: 3 820 165

Hoàng Văn Dũng  Chủ tịch 

Hoàng Xuân Hải

Phó Chủ tịch 

Liên đoàn Lao động huyện Hữu Lũng

Điện thoại: 3 825 542

Trần quốc An

Chủ tịch

Phạm Khánh Văn

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Bình Gia

Điện thoại: 3 834 191

Hoàng Thị Vân Phương

Chủ tịch

Hoàng Văn Chung Phó chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Bắc Sơn

Điện thoại: 3 837 482     

Trần Thị Thủy

Chủ tịch

Dương Công Chỉ

Phó Chủ tịch

 

Họ và tên

Chức vụ

Lô Tiến Sơn

Chủ tịch

Trần Thị Kim Anh

Phó Chủ tịch Th­ường trực

Trần Quốc V­ương

Phó Chủ tịch

Bế Thị Hoà

Phó Chủ tịch

Văn phòng

Điện thoại  3 810 962;   3 810 230

Hoàng Văn Liệu

Đỗ Thị Gấm 

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Ban Tổ chức

Điện thoại  3 810 812

Hoàng Thị Oanh

Phó trưởng Ban Tổ chức

Hà Mạnh Đức 

Phó trưởng Ban Tổ chức

Ban Tuyên giáo 

 Điện thoại   3 810 083

 Phạm Ngọc Lệ

 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

Lương Chí Công

 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

Ban Nữ công

Điện Thoại  3 810 811


Hoàng Thị Cúc                 Trưởng Ban Nữ côngBan  Chính sách – Pháp luật

Điện thoại 3810 813

Hoàng Ngọc Thúy 

Trưởng Ban  Chính sách – Pháp luật

Ủy Ban Kiểm tra

Điện thoại 3 810 814

Hà Văn Hải

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra

Hoàng Xuân Khoa

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra

Ban Tài Chính

Điện thoại 3 810 975

Vũ Thị Vân Nga

Trưởng Ban Tài chính

Liễu Thị Thúy

Phó Trưởng Ban Tài chính