Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

LUẬT TRẺ EM

Tên / Số / ký hiệu
Về việc / trích yếu

Luật Trẻ em.doc

Ngày ban hành
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải xuống