Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

LUẬT TRẺ EM

Tên / Số / ký hiệu
Về việc / trích yếu

Luật Trẻ em.doc

Ngày ban hành
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải xuống