Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

V/v tuyên truyền nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028

Tên / Số / ký hiệu 1703/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

V/v tuyên truyền nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày ban hành 28/7/2023
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống