Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Công đoàn viên chức tỉnh

Công đoàn viên chức tỉnh (49)

Thực hiện công văn số 164/LĐLĐ, ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 595-CV/ĐUK, ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 27/9/2014).

Chi tiết: 131-CVC.PDF

Thực hiện công văn số 164/LĐLĐ, ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 595-CV/ĐUK, ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 27/9/2014).

Chi tiết: 131-CVC.PDF

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất năm 2014.

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ VN 20/10 trong nữ CCVCLĐ năm 2014

Chi tiết: 50-HD-CVC.pdf

Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Chi tiết: 19-TB-CVC.pdf

Thay đổi thời gian tổ chức ĐHTDTT các cơ quan tỉnh năm 2013

Chi tiết: 225-CV-LL.pdf

Tổ chức Đại hội thể dục thể thảo các cơ quan tỉnh năm 2013

Chi tiết: 223-CV-LL.pdf

Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG phòng, chống ma tuý trong CC, VC, lao động giai đoạn 2012-2015

Trang 5 / 5

Ảnh hoạt động

: