Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Công đoàn viên chức tỉnh

Công đoàn viên chức tỉnh (49)

Ngày 30/11/2018, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018. Tham dự Hội nghị có 185 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh khóa III, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS, CĐCS Thành viên, Công đoàn bộ phận, các đồng chí là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, Trưởng Ban nữ công, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác nữ công các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

 HN TẬP HUẤN opt

Đ/c Trần Quốc Vương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tập huấn chuyên đề Công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn các chuyên đề như: Công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Công tác kiểm tra; Công tác vận động nữ CCVCLĐ công đoàn cơ sở; Công tác tài chính công đoàn; Công tác thi đua khen thưởng. Với nội dung và hình thức tập huấn cụ thể, thiết thực đã giúp cho cán bộ Công đoàn cơ sở nắm được các nội dung, phương pháp hoạt động cơ bản của từng chuyên đề trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn vững mạnh.

 

Tin, ảnh:Tô Thị Ái 

Công đoàn Viên chức tỉnh


Ngày 02 tháng 11 năm 2018 Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Công đoàn cơ sở Chi Cục bảo vệ thực vật và Công đoàn cơ sở Cục Thuế tổ chức thăm, tặng quà Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Thái Bình huyện Đình Lập

Ngày 27-28 tháng 10 năm 2018 Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội thi Tiếng hát công chức viên chức lao động lần thứ III năm 2018.

  Ngày 09/7/2018 Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa III và các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

  Ngày 11/4/2018 Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Quân, Ủy viênn Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Hội CCB; Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, lao động Hội Cựu chiến binh tỉnh.

  Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ, ngày 21/3/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; kế hoạch số 53/KH-CĐVC ngày 03/4/2017 của Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ, ngày 21/3/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; kế hoạch số 53/KH-CĐVC ngày 03/4/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023; ngày 19-20/3/2018 Công đoàn Viên chức tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lô Tiến Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và 120 đồng chí đại biểu đại diện cho hơn 4000 đoàn viên, người lao động.

  Ngày 05/01/2018 Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch đại diện 64 công đoàn cơ sở.

  Ngày 20/6/2017 Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Lô Tiến Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II.

    Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn có 3504 cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ), với tổng số đoàn viên công đoàn là 3392 sinh hoạt tại 48 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Công đoàn. Xác định rõ điều này, trong những năm qua Công đoàn Viên chức tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ.

   Chiều 14/7/2016 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đấu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, nêu ra những hạn chế trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Trang 3 / 5

Ảnh hoạt động

: