Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh hoạt động

Ảnh hoạt động (15)

Thứ hai, 31 Tháng 5 2021 23:00

Tháng Công nhân 2021

Viết bởi
Thứ hai, 31 Tháng 5 2021 22:59

Tháng Công nhân 2021

Viết bởi
Thứ hai, 31 Tháng 5 2021 22:57

Tháng Công nhân 2021

Viết bởi
Thứ sáu, 07 Tháng 5 2021 01:06

Đ/c Lý Đức Thanh

Viết bởi
Thứ sáu, 07 Tháng 5 2021 01:05

Đ/c Lý Đức Thanh

Viết bởi
Thứ sáu, 07 Tháng 5 2021 01:01

Tháng công nhân

Viết bởi
Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 00:05

Tháng công nhân-2017

Viết bởi
Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 00:04

Tet xum vầy 2017

Viết bởi
Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 00:04

Tanng cơ luu niem

Viết bởi
Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 00:03

QT Thieu nhi 1/6

Viết bởi
Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 00:02

Anh trao quà tet cho CN

Viết bởi

Ảnh hoạt động

: