Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 10 Tháng 2 2023 06:47

Đại hội Công đoàn cơ sở xã Mông Ân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 08/02/2023, xã Mông Ân đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) xã Mông Ân lần này được Công đoàn huyện Bình Gia lựa chọn là đại hội điểm để CĐCS các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện học tập và rút kinh nghiệm.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hứa Đức Việt, Phó Trưởng ban CSPL-QHLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Đại hội CĐCS và đại hội đại biểu Công đoàn huyện Bình Gia lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028; cùng đại diện CĐCS 40 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn trực thuộc Công đoàn huyện Bình Gia và toàn thể đoàn viên công đoàn xã Mông Ân .

 4

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Ban Chấp hành (BCH) CĐCS xã Mông Ân đã hoàn thành xuất sắc Nghị quyết nhiệm kỳ đại hội đề ra, nâng cao nhận thức cho đội ngũ đoàn viên công đoàn về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên và hoạt động của tổ chức công đoàn. Đoàn viên chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; chấp hành tốt Điều lệ công đoàn, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do BCH CĐCS phát động. Tổ chức Công đoàn đã chủ động phối hợp tích cực với chính quyền kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động trong cơ quan; tổ chức các phong trào văn hóa - thể thể nâng cao sức khoẻ đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Trong cả nhiệm kỳ CĐCS xã Mông Ân đã vận động đoàn viên, người lao động đóng góp ủng hộ Công tác nhân đạo, từ thiện, khuyến học luôn được công đoàn cơ sở xã quan tâm triển khai thực hiện, trong nhiệm kỳ đã ủng hộ Quỹ an sinh xã hội trên 20 triệu đồng, quỹ khuyến học trên 4 triệu đồng, 100% đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid 19 với số tiền trên 4 triệu đồng, vận động đoàn viên công đoàn giúp hỗ trợ Trạm y tế xã trong công tác tiêm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần tích cực trong kết quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của xã an toàn, hiệu quả. Đã tổ chức 10 buổi truyên truyền (có 05 buổi lồng ghép) cho 110 lượt đoàn viên, người lao động, đăng tải trên 50 tin bài tuyên truyền, hoạt động công đoàn trên zalo nhóm CĐCS, facebook công đoàn xã Mông Ân. Công đoàn phối kết hợp với UBND xã tổ chức 07 lượt tham quan học tập các mô hình điển hình về phát triển kinh tế, thăm quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương đất nước cho cán bộ, đoàn viên để nâng cao nhận thức, phương pháp tuyên truyền cho nhân dân.

 1

Đồng chí Hoàng Thị Vân Phương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội và tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Vân Phương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của CĐCS xã. Đồng chí đề nghị BCH CĐCS xã nhiệm kỳ mới phải phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã tiến hành bầu ra BCH CĐCS khóa VI nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí. Trong đó đồng chí Hoàng Văn Khoai, Phó Chủ tịch UBND xã được bầu là Chủ tịch Công đoàn. Đại hội cũng đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội công đoàn cấp trên./. 

 

Tin và ảnh: Hoàng Văn Chung

LĐLĐ huyện Bình Gia