Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên và NLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Tên / Số / ký hiệu 1402/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Tuyên truyền, vận động đoàn viên và NLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Ngày ban hành 29/9/2022
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống