Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Kế hoạch tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện và biểu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình tiêu biểu hiến máu tình nguyện trong cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động năm 2023

Tên / Số / ký hiệu 264/KH-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Kế hoạch tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện và biểu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình tiêu biểu hiến máu tình nguyện trong cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động năm 2023

Ngày ban hành 21/02/2023
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống
Tải về file đính kèm: