Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Kế hoạch Tổ chức Chương trình Tết sum vầy năm 2019

Tên / Số / ký hiệu
Về việc / trích yếu

Kế hoạch Tổ chức Chương trình Tết sum vầy năm 2019

Ngày ban hành
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải xuống
Tải về file đính kèm: