Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

V/v Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tên / Số / ký hiệu
Về việc / trích yếu

V/v Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày ban hành
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải xuống
Tải về file đính kèm: