Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019

Tên / Số / ký hiệu
Về việc / trích yếu

V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019

Ngày ban hành
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải xuống
Tải về file đính kèm: