Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020)

Tên / Số / ký hiệu
Về việc / trích yếu

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020)

Ngày ban hành
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải xuống