Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020”

Tên / Số / ký hiệu 612/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi ảnh  “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020”

Ngày ban hành 27/4/2020
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống