Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Hướng dẫn Hoạt động bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2017

Tên / Số / ký hiệu 09/HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Huong dan Hoạt động Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ nữ.... 2017.doc

Ngày ban hành 29/3/2017
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống
Tải về file đính kèm: