Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Hướng dẫn Hoạt động bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2017

Tên / Số / ký hiệu 09/HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Huong dan Hoạt động Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ nữ.... 2017.doc

Ngày ban hành 29/3/2017
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống
Tải về file đính kèm: