Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Tên / Số / ký hiệu 16/KH-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Kế hoạch số 16- LĐLĐ tinh. Thực hiện Chỉ thị số 21.doc

Chỉ thị số 21 - 2018 gui kem KH 16-LDLD tinh.doc

Ngày ban hành 16/4/2018
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống