Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 08 Tháng 1 2021 16:40

Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 08/01/2021, chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì và báo cáo tại Hội nghị là đồng chí Bế Thị Hòa - Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Tham dự Hội nghị có 23/23 đồng chí đảng viên, quần chúng (đạt 100%).

 Ảnh 1 

Đ/c Bế Thị Hòa - Bí thư chi bộ triển khai Nghị quyết tại Hội nghị

 Tại Hội nghị, đảng viên, quần chúng trong chi bộ đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nêu cao tính tự giác trong nghiên cứu, thảo luận, đồng thời gắn việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc để nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

 Ảnh 2

Toàn cảnh Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Sau Hội nghị, đảng viên, quần chúng tham gia học tập Nghị quyết phải viết bài thu hoạch cá nhân gửi về cấp ủy chi bộ đánh giá, trong đó tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện tại cơ quan và trách nhiệm cụ thể của cá nhân theo lĩnh vực được phân công./.

 

Tin và ảnh: Hoàng Thị Cúc

Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ