Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba, 19 Tháng 1 2021 10:58

Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh – Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ quan trọng và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Những năm gần đây, Chi bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh hiện có 30 đảng viên sinh hoạt tại 4 tổ Đảng. Xác định rõ tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngay từ đầu năm chi bộ đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc thù của chi bộ và tình hình thực tế. Kết quả trong năm 2020 đã tổ chức được 7 kỳ sinh hoạt chuyên đề, trong đó có 01 kỳ sinh hoạt theo Tổ do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, các kỳ sinh hoạt có số lượng đảng viên tham gia tương đối đầy đủ.

Bên cạnh việc lựa chọn nội dung phù hợp, chi bộ đã chú trọng đến việc đổi mới hình thức tổ chức, trong năm qua đã tổ chức được hai kỳ sinh hoạt chuyên đề theo hình thức sân khấu hóa như tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu lịch 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, cuộc thi “Tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII” theo hình thức mô phỏng cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”, các hoạt động đã nhận được sự ủng hộ tích cực của đảng viên, quần chúng trong chi bộ.

          ảnh thi rung chuông vàng

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải cho các đảng viên đạt giải tại Cuộc thi “Rung Chuông vàng”

 

 z2289818493725 d713d52ece87b1c83084afc90ce3ed73

Các đội thi đại diện cho các tổ đảng tham gia thi tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Với hình thức tổ chức như vậy, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của đơn vị mà còn tạo được sự hấp dẫn trong sinh hoạt Đảng, không những giúp cho đảng viên, quần chúng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tránh sự nhàm chán, tình trạng độc thoại một chiều trong sinh hoạt chi bộ mà còn tăng cường sự đoàn kết giữa các đảng viên trong chi bộ.

Có thể khẳng định rằng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là một trong những nội dung góp phần xây dựng Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh trong sạch vững mạnh trong những năm qua. Trong thời gian tiếp theo, Chi bộ sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chuyên đề, nâng cao ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./. 

Bài và ảnh: Bế Thị Hòa

 LĐLĐ tỉnh