Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 05 Tháng 3 2021 23:24

Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề thông qua cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được chi bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và trong cả nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên đều được quán triệt, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi; phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, người lao động tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và quyết tâm hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân để thực hiện sáng tạo, thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Ngày 04/3/2021, Chi bộ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với hai phần thi là phần thi viết -trong phần thi này mỗi Tổ Đảng lựa chọn một nội dung tâm đắc nhất trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để viết thu hoạch gắn với liên hệ với nhiệm vụ thực tiễn của từng Tổ Đảng và phần thi theo hình thức sân khấu hóa với tên gọi “Hiểu ý đồng đội”. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho Tổ đảng Tuyên giáo – Nữ công, Giải Nhì cho Tổ đảng Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động, Giải Khuyến khích cho Tổ đảng Tổ chức – Kiểm tra & Công đoàn Viên chức và Tổ đảng Văn phòng – Tài chính.

z2369903394401 d9c1f4c5d2865c8fc90926e03effbc77 

Tổ đảng Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động tham gia phần thi “Hiểu ý đồng đội”

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ có dịp nghiên cứu, học tập kỹ hơn Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc cụ thể hóa nội dung nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng Ban, từng cá nhân trong chi bộ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

z2369887640732 9fa98e32b244def923b625799714f58e

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải cho các đội dự thi

 


Tin và ảnh: Bế Hòa

LĐLĐ tỉnh