Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba, 11 Tháng 3 2014 16:23

Tạo mọi thuận lợi để người lao động yên tâm sản xuất

Sáng 11/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Năm 2013, sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả, nhất là trong lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cũng được các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện hiệu quả. Công đoàn cũng đã tham gia có hiệu quả vào quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu, sắp xếp DNNN; phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức các phong trào thi đua...

Năm 2014, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định tập trung phối hợp trên các mặt hoạt động như: Xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động; tuyên truyền về thành lập và phát triển nghiệp đoàn nghề cá; thực hiện tổ chức phong trào thi đua liên kết phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn...

Đồng thời, phối hợp trong việc trao đổi thông tin; tiếp nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động; trong đó tập trung tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến tình hình KTXH của đất nước; kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề khó khăn liên quan đến việc làm, đời sống của cán bộ, nhân nhân, viên chức, lao động.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng khẳng định trong năm 2014, Tổng Liên đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ nhằm thực hiện tốt các nội dung công tác theo

Quy chế phối hợp, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đã đề ra.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Tổng Liên đoàn với Chính phủ. Những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH chung của cả nước trong năm 2013.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trong thực hiện Quy chế phối hợp; khắc phục những mặt còn hạn chế, trước hết là tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, cải thiện đời sống của người lao động và coi đây là một trọng tâm công tác để nhằm cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống của người lao động. Ở nội dung này, cần đặc biệt chú ý đến đến các việc làm thiết thực, gắn liền với đời sống của người lao động, như xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà trẻ, mẫu giáo ở các khu công nghiệp...

Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong rà soát cơ chế, chính sách, tạo các điều thuận lợi cho người lao động yên tâm lao động, sản xuất; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm cho người lao động. Tiếp tục các hoạt động hướng tới ngư dân, quan tâm hỗ trợ ngư dân bám biển, làm giàu từ biển, nhất là hỗ trợ về phương tiện, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; Ngân hàng Nhà nước không được để xảy ra tình trạng ngư dân bám biển lại phải vay nặng lãi.

Cùng với đó, hai bên tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách đã ban hành liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, qua đó phát hiện những bất cập, hạn chế để bổ sung, sửa đổi, ban hành mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục lòng yêu nước; phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa trong các khu công nhân...

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành hữu quan đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với 3 nhóm kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bao gồm: Kiến nghị liên quan đến việc ban hành các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách đối với người lao động và kiến nghị liên quan đến việc hỗ trợ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

Nguồn Chinhphu.vn

Vũ Thị Cúc